Maibrit S. Laridsen

Revisorassistent

Speciale:
Lønservice

Arbejdsområder:
Kontering
Regnskabsopgørelse

Andet:
Team 1