Asger Kold registreret revisor hos vestjysk

Asger Kold

Registreret revisor

Speciale:
Aktie- og anpartsselskaber
Kvægøkonomi- og etablering

Arbejdsopgaver:
Årsregnskab og skatteopgørelser

Andet:
Team 3
VL Revision
Medlem af FSR – Danske Revisorer