Afgrødevalg – sortsvalg

Beslutning om næste års afgrøder, skal for vintersædens vedkommende snart træffes. Salget af sorter er gået i gang, og ønskes nogle af de nyere sorter, så skal bestillingen afgives inden for de næste uger. Vi har sat afgrøderne op overfor hinanden med følgende forudsætninger: Udbytterne er taget ud fra resultaterne i vores eget område de… Læs mere Afgrødevalg – sortsvalg

Økonomi i salgsafgrøder (sandjord)

Vi er nu så langt i regnskabssæsonen, at der er tilstrækkeligt materiale til at kunne trække Business Check (sammenligningsværktøj) på sandjordsbedrifter med vanding. Fraktilanalysen for salgsafgrøder, viser tallene for 127 bedrifter på landsplan med sandjord med vanding, opdelt på fraktiler, så man kan se variationen. De sorte felter viser, hvor gennemsnittet af tilsvarende svinebedrifter i… Læs mere Økonomi i salgsafgrøder (sandjord)

Vinterrapssorter – sortsvalg

Når der skal udvælges sorter til såning til efteråret, bør der fokuseres på sorter med et højt udbytte af frø af standardkvalitet samt en god stråstyrke. Der er rigtig mange sorter til salg og nogle er der ikke udbyttetal på, så tjek inden du køber.

Vinterbygsorter – sortsvalg

6r anbefales ikke til lettere jorde, fordi sorterne ofte giver for små kerner. Hybriderne ligger generelt ikke  højere i udbytte i forhold til almindelige sorter, og da udsæden er væsentlig dyrere, giver det sjældent bedre økonomi. Det er en god ide at bestille manganbejdset udsæd af vinterbyg, når det dyrkes på arealer med erfaringsmæssige problemer… Læs mere Vinterbygsorter – sortsvalg

Vinterrugsorter – sortsvalg

Vælg sorter med højt udbytte og gode dyrkningsegenskaber. I rug er stråstyrke vigtigt og derfor er det vigtigt med en lav karakter for lejesæd.

Overvintring af vinterhvede – sortsvalg

Den milde vinter har generelt bidraget til at overvintringen af vintersæden er lykkedes godt i år. I vores egen vintersædsdemo kan dette også bekræftes. Nyeste data for hvedesorternes overvintringsevne, er fra sidste år. Derfor kan der være sorter i nedenstående tabel, som ikke længere er aktuelle og der kan modsat være nye sorter, som er… Læs mere Overvintring af vinterhvede – sortsvalg

Sorter 2022/23 – sortsvalg

Salget af efterårets sorter i korn og raps er startet, så her er en oversigt over udvalget. Hvis man ønsker at prøve en af de nyere sorter, er det nødvendigt at bestille tidligt. En ny sort er oplagt at prøve på et mindre areal, så man kan følge den på egen jord. Bestil i god… Læs mere Sorter 2022/23 – sortsvalg