Vækstregulering vinterraps

Vinterrapsen står godt de fleste steder, så nogle taler om vækstregulering. Der er ikke forsøg der viser merudbytter for vækstregulering, men det kan afhjælpe lejesæd. Det er kun Caryx der er tilladt til vækstregulering om foråret. Der bruges 0,5 til 0,7 l/ha. Caryx må ikke anvendes senere end stadie 59. Det er når de første… Læs mere Vækstregulering vinterraps

Vækstregulering i vintersæd

Generelt er det stadig for tidligt at vækstregulere sine vintersædsmarker, da temperaturerne er for lave, men med tidlig såning og et mildt efterår, kan nogle marker stå så tætte og kraftige, at der kan være behov for en tidlig regulering. En tidlig vækstregulering kan køres ved strækningsfasen (stadie 30), hvis der er god vækst. Især… Læs mere Vækstregulering i vintersæd

Alm. Rajgræs til frø – Ukrudt

For at kunne levere en ren frøvare, og dermed undgå unødige renseomkostninger, er det nødvendigt med en effektiv bekæmpelse af betydende ukrudtsarter. I alm. rajgræs er det haremad og skræppe, der er svære at rense fra. Kamille, vårbrandbæger og raps kan derimod koste udbytte og besvær ved høst og ønskes derfor også bekæmpet. Løsning 1… Læs mere Alm. Rajgræs til frø – Ukrudt