Etablering af roer

Roer skal sås så tidligt som muligt fra midt i marts til midt i april. Jo tidligere såning, jo længere vækstsæson. En lang vækstsæson giver potentielt det højeste udbytte, men såbedet skal være i orden. Et godt såbed er vigtigere end sådatoen. Så ikke roer tidligt i områder med risiko for sen nattefrost i foråret.… Læs mere Etablering af roer

Optagning af roer

Tilvæksten i roer er begrænset efter midten af oktober og derfor bør optagningen ikke udsættes unødigt. Er føret godt i marken sidst i oktober, er det oplagt at tage dem op. Temperaturerne skal være så lave, at roerne kan nedkøles, men det må ikke være så koldt, at de får frostskader. Aftopning Aftopning bør først… Læs mere Optagning af roer

Svampebekæmpelse i roer

Bederoer kan angribes af meldug, bederust og ramularia (pletskimmel). I visse varme år optræder også angreb af cercospora (sygdommen har ikke noget dansk navn), hvor symptomerne minder om ramularia (se fotos). Meldug fremmes af varmt og tørt vejr, ca. 25 °C. Ramularia trives bedst ved 18-20 °C og i fugtigt vejr. Optimalt for bederust er… Læs mere Svampebekæmpelse i roer

Ukrudt i bederoer

Der må maksimalt bruges 3 kg/l Goltix pr. ha/år. Der bør så til gengæld også bruges de 3 kg/l/ha Goltix i alt, for at sikre mod sen fremspiring af især hvidmelet gåsefod (melder).

Skadedyr i roer

Ferskenbladlus Bladlusene optræder typisk enkeltvis og er vanskelige at opdage. De skader hovedsagelig ved at overføre virusset virusgulsot, som er meget tabsgivende. Der vurderes dog pt., at være relativ begrænsede mængder af smittestof tilstede pga. bejdsning med Gaucho i mange år, og det begrænsede areal med foder- og energiroer. Bekæmpelse af ferskenbladlus foretages ved fund… Læs mere Skadedyr i roer

Ukrudt i bederoer

Der må maksimalt bruges 3 kg/l Goltix pr. ha/år. Der bør så til gengæld også bruges de 3 kg/l/ha Goltix i alt, for at sikre mod sen fremspiring af især hvidmelet gåsefod ”melder”. Bekæmpelse af græsukrudt (især kvik) bør vente, til de normale ukrudtssprøjtninger er afsluttet og kvikken har 3-4 aktive blade pr. skud uden… Læs mere Ukrudt i bederoer

Bormangel i majs og roer

Jord, der tilføres husdyrgødning, tilføres generelt rigeligt med mikronæringsstoffer, inklusive bor, til at dække afgrødernes behov. Hvis jorden udtørres, reduceres tilgængeligheden af bor, især i let sandjord. Er der samtidig nykalket eller er der et højt reaktionstal for jordtypen, kan det yderligere reducere tilgængeligheden af bor så meget, at tilførsel som bladgødskning kan være aktuelt.… Læs mere Bormangel i majs og roer

Ukrudt i bederoer

Under de tørre forhold er mængden af Goltix mange steder reduceret pga. manglende jordvirkning. Vær opmærksom på, at langtidsvirkning over for hvidmelet gåsefod/mælder kræver, at der i alt udsprøjtes op til max mængden på 3 l/ha. Generelt anbefales tilsætning af 0,23 l/ha Nortron SC til løsningerne. Nortron må maksimalt bruges 3 gange pr. sæson. Ved… Læs mere Ukrudt i bederoer

Ukrudt i bederoer

Generelt anbefales tilsætning af 0,23 l Nortron SC til de foreslåede løsninger fra vækststadie 10 (kimblade udfoldet første løvblad kan netop ses). Ved forekomst af spildraps, kamille, hundepersille, liden nælde m.fl. tilsættes 15 g Safari i 2., 3. eller 4. sprøjtning. Roerne skal være i god vækst for at undgå skade af Safari-behandling.

Ukrudt i bederoer

Forslag til løsninger kan ses i tabellen. Generelt anbefales tilsætning af 0,23 l/ha Nortron SC til løsningerne fra vækststadie 10 (kimblade udfoldet første løvblad kan netop ses). Under de nuværende tørre forhold bruges relativt høje doser af Betanal og det er vigtigt med tilsætning af olie. Goltix SC-doseringen reduceres under de nuværende tørre forhold. Sprøjt… Læs mere Ukrudt i bederoer