Kerb 400 SC i vinterraps

Det er nu aktuelt at få behandlet sine vinterrapsmarker med Kerb, så snart det er muligt at kører i marken. Kerb 400 SC er et godt middel i vinterraps mod spildkorn og græsser der spire fra frø samt de resistente græsser. Der bruges 1-1,25 l/ha. Kerb 400 SC må anvendes i november og december. Der… Læs mere Kerb 400 SC i vinterraps

Vinterraps

Kerb i vinterraps Kerb er et godt middel i vinterraps mod spildkorn og græsser der spire fra frø. Der bruges 1-1,25 l/ha. Kerb 400 SC må bruges i november og december og optimal effekt opnås når jordtemperaturen er under 10 oC. Lige p.t. er jordtemperaturen omkring 10 oC i Ringkøbing og omegn. Er rapsen tynd… Læs mere Vinterraps

Rapsjordloppens larver og anvendelse af Kerb

Rapsjordloppelarver Den forholdsvis lune september måned, har givet gode forhold for rapsjordlopperne til at lægge deres æg. Alvorsgraden af larveangreb vil typisk først komme til syne til foråret, når planten kommer i vækst igen, men skuddene er minerede. Når rapsen har over 4-5 blade, kan der med fordel foretages en behandling mod rapsjordloppens laver. Det… Læs mere Rapsjordloppens larver og anvendelse af Kerb

Vinterraps

Ukrudt Belkar bekæmper en bred vifte af tokimbladet ukrudt bl.a. kamiller, på det tidspunkt den udsprøjtes. Se anbefalinger i tabellen. Rapsjordloppens larver Når rapsen har over 4-5 blade, kan der med fordel foretages en behandling mod rapsjordloppens larver. Det tilrådes at behandlingen er foretaget inden udgangen af oktober, og kan evt. kombineres med en behandling… Læs mere Vinterraps

Skadedyr i raps

Rapsjordlopper De voksne jordlopper kan være meget hårde ved rapsen i de tidlige stadier. Deres angreb ligner små skudhuller i bladene (se billede). Gnav fra kanten hvor fx store dele af bladet er væk, tyder i stedet på snegleangreb. Normalt siger man, at der skal bekæmpes mod de voksne rapsjordlopper, hvis mere end 10 %… Læs mere Skadedyr i raps

Vinterraps

Ukrudt Belkar bekæmper en bred vifte af tokimbladede ukrudtsarter – den vil endda kunne tage kamiller, på det tidspunkt den udsprøjtes. Se anbefalinger i tabellen. Vækstregulering I rapsmarker, kan det være aktuelt med vækstregulering for at undgå, at vækstpunktet  kommer for langt op inden vinter. Det er i kraftigt udviklede marker eller i marker, hvor… Læs mere Vinterraps

Bekæmpelse af spildkorn og græs i vinterraps

Hvis der er akutte problemer med spildkorn i rapsen, bør der udføres en tidlig bekæmpelse, når spildkorn/græsser har udviklet 2-4 blade. Ofte er det kun nødvendigt at behandle mindre områder i marken mod spildkorn, fx foragere og sammenpløjninger og så følge op med Kerb senere på efteråret. De viste doser af Focus Ultra og Agil… Læs mere Bekæmpelse af spildkorn og græs i vinterraps

Gødskning af vinterraps

Generelt har raps behov for tilførsel af kvælstof i efteråret. Hvis der er tilført husdyrgødning gennem de senere år, kan mængden reduceres. I tabellen ses de anbefalede kvælstofmængder tildelt i efteråret. Hvor der nedmuldes halm, eller forfrugten er frøgræs, øges kvælstoftildelingen med ca. 10 kg N/ha. Normalt hæves gødningsmængden jo senere såningen foretages. Ved såning… Læs mere Gødskning af vinterraps

Såning af vinterraps

Det er nu tid til at overveje, hvilken metode man ønsker at bruge til etablering af vinterraps. Det er vigtigt, at rapsen bliver godt etableret. Hvis ikke vejret tillader ordentligt og rettidig etablering, bør man kraftigt overveje at så en anden afgrøde, også selv om der p.t. er gode priser på raps. Grubbesåningen Grubbesåning er… Læs mere Såning af vinterraps

Høst af raps 

Rapsen skifter nu farve og tidspunktet for høst nærmer sig, men det er vigtigt ikke at begynde for tidligt. Erfaringer viser, at udbytte og specielt olieprocenten, stiger i den sidste tid før høst. Med de priser der er på raps, er det endnu mere vigtigt at få mest muligt ud af afgrøden. Beslutningen om der… Læs mere Høst af raps