Gødskning af vinterraps

Generelt har raps behov for tilførsel af kvælstof i efteråret. Hvis der er tilført husdyrgødning gennem de senere år, kan mængden reduceres. I tabellen ses de anbefalede kvælstofmængder tildelt i efteråret. Hvor der nedmuldes halm, eller forfrugten er frøgræs, øges kvælstoftildelingen med ca. 10 kg N/ha. Normalt hæves gødningsmængden jo senere såningen foretages. Ved såning… Læs mere Gødskning af vinterraps

Såning af vinterraps

Det er nu tid til at overveje, hvilken metode man ønsker at bruge til etablering af vinterraps. Det er vigtigt, at rapsen bliver godt etableret. Hvis ikke vejret tillader ordentligt og rettidig etablering, bør man kraftigt overveje at så en anden afgrøde, også selv om der p.t. er gode priser på raps. Grubbesåningen Grubbesåning er… Læs mere Såning af vinterraps

Høst af raps 

Rapsen skifter nu farve og tidspunktet for høst nærmer sig, men det er vigtigt ikke at begynde for tidligt. Erfaringer viser, at udbytte og specielt olieprocenten, stiger i den sidste tid før høst. Med de priser der er på raps, er det endnu mere vigtigt at få mest muligt ud af afgrøden. Beslutningen om der… Læs mere Høst af raps 

Biller og svampe i raps

Skulpesnudebiller Vi finder stadig ikke ret mange skulpesnudebiller, men det gælder fortsat, at hvis der findes over 1-2 biller pr. plante, bør de bekæmpes med  fx 0,3 kg Lamdex el. 0,15 kg Kaiso Sobie. Bemærk at begge midler skal bruges uden for biernes flyvetid – dvs. fra kl. 21 til 03. Lamdex må bruges tre… Læs mere Biller og svampe i raps

Raps

  Skulpesnudebiller Det er endnu så koldt at vi ikke har mange skulpesnudebiller. Men hvis der er over 1-2 pr. plante, bør de bekæmpes med  fx 0,3 kg/ha Lamdex Der kan også bruges 0,15 kg/ha Kaiso Sobie. Bemærk at begge midler skal bruges uden for biernes flyvetid – dvs. fra kl. 21 til kl. 03.… Læs mere Raps

Vinterraps

Lys bladplet Vi har endnu ikke fundet eller hørt om lys bladplet i vores område, og med det tørre vejr der er mener vi ikke, der er behov for bekæmpelse i Vestjylland, men det er en god ide at tjekke rapsmarkerne, da bekæmpelse er bedst ved svage angreb. Hvis der findes angreb på over 5… Læs mere Vinterraps

Vækstregulering vinterraps

Vinterrapsen står godt de fleste steder, så nogle taler om vækstregulering. Der er ikke forsøg der viser merudbytter for vækstregulering, men det kan afhjælpe lejesæd. Det er kun Caryx der er tilladt til vækstregulering om foråret. Der bruges 0,5 til 0,7 l/ha. Caryx må ikke anvendes senere end stadie 59. Det er når de første… Læs mere Vækstregulering vinterraps

Vækstregulering i vinterraps

Vinterrapsen står godt de fleste steder, så nogle taler om vækstregulering. Der er ikke forsøg, der viser merudbytter ved regulering, men det kan afhjælpe lejesæd. Det er kun Caryx der er tilladt om foråret. Der bruges 0,5-0,7 l/ha. Caryx må ikke anvendes senere end stadie 59. Det er når de første gule kronblade er synlige.… Læs mere Vækstregulering i vinterraps

Vinterraps

Galera i vinterraps Det er snart for sent at bruge Galera og Korvetto i vinterraps. Det er for sent, når knopperne er synlige, og det nærmer sig hastigt. Der skal være vækst i ukrudtet og temperaturen skal være over 8 0C, for god virkning. Efter det, er eneste mulighed at bruge Matrigon 72 SG mod… Læs mere Vinterraps

Bor til vinterraps

Der er meget få forsøg, der giver merudbytte for tilførsel af bor. Generelt bør det derfor kun tildeles, hvor der er stor risiko for mangel. Det er på sandjorde med højt reaktionstal (over 6,5), men hvis der i en periode har været meget overskudsnedbør, som efterfølges af flere ugers tørvejr, øges risikoen også. Det gælder… Læs mere Bor til vinterraps