Pas på vandløbene ved drænspuling

Slam, sand og okker i drænrørene, må ikke spules direkte ud i vandløbet. Når du spuler dræn, skal du være opmærksom på, at materialet skal opsamles og spredes på de omkringliggende arealer. Hvis slam, sand og okker ryger direkte i vandløbet, risikerer man at ødelægge fiskenes gydebanker, og med tiden vil også vandplanter og smådyr… Læs mere Pas på vandløbene ved drænspuling

Indberetning af vandingsforbrug 2022

Da der er krydsoverensstemmelse på både gyldigheden af vandingstilladelsen og på den tilladte mængde, kan det blive en dyr fornøjelse, ikke at have styr på tilladelsen. Den oppumpede mængde skal indberettes nu. Der burde være kommet brev fra din kommune med kode og link til indberetningen, så husk at tjekke din e-boks! Fristen for indberetningen… Læs mere Indberetning af vandingsforbrug 2022

Kender du dit klimaaftryk?

Har du bemærket at landbrugets klimaværktøj ESGreen Tool nu er blevet tilgængelig? Med ESGreen Tool, kan du beregne klimaaftrykket fra din bedrift. ESGreen Tool er tilgængelig via landmand.dk eller seges.dk/esgreentool. Alle landmænd skal de kommende år gøre en ekstra indsats, for at sikre et lavere klimaftryk fra landbrugs- og fødevareproduktionen. Dette medfører en stigende efterspørgsel… Læs mere Kender du dit klimaaftryk?