Nedvisning af græsmarker og efterafgrøder før majs

Græsmarker før majs bør nedvisnes, når der er vækst i græsset i en periode uden frost. Hvis græsset er svedet af frost, ventes indtil der er grønt græs. Nedvisning foretages med Roundup, brug ca. 1200 g glyphosat/ha. Tilsæt evt. en nitrifikationshæmmer, fx 2 l/ha Vizura eller 1,7 l/ha Instinct, som kan udsprøjtes i blanding med… Læs mere Nedvisning af græsmarker og efterafgrøder før majs

Sortsvalg i majs til helsæd

I tabellen er der opstillet de sorter, der har klaret sig bedst i forsøgene. Majssorter vælges i første omgang ud fra sortens tidlighed. Inde i landet og til kolde jorde vælges tidlige sorter. Middeltidlige sorter vælges til middelgode majsarealer tættere på kysten, mens de sildige sorter kun bør vælges til varme kystnære arealer. Det er… Læs mere Sortsvalg i majs til helsæd

Analyser på majsensilage dette efterår

De fleste steder har majsen ligget under plastik et stykke tid og de første analyser begynder efterhånden at komme ind. Sæsonen bød efter en god start på væksten i maj/juni måned, på manglende solskinstimer i løbet af sommeren. Disse betingelser har gjort, at majsen mange steder er snittet lidt senere end normalt. Tabellen viser et… Læs mere Analyser på majsensilage dette efterår

Vandprocent i kernemajs og tørstofprocent i kolbemajs 2022

Resultaterne fra årets sidste analyser i kernemajs er kommet retur. Der er plukket i sorten Yukon, som blev sået d. 5/5 2022. Prøverne er taget fra d. 19/9 til d. 24/10. Mange steder er kernemajsen høstet. I forrige analyse (3. uge i oktober), havde planterne  opnået den ønskede vand- og tørstofprocent. I graferne kan man… Læs mere Vandprocent i kernemajs og tørstofprocent i kolbemajs 2022

Valg af græsblanding

Der er meget fokus på valg af majssort, men for mange er valget af græsblanding lige så vigtigt og der kommer tilbud fra flere sider. Vær opmærksom på at man enten kan vælge de anbefalede frøblandinger eller andre firmablandinger. Køber du en anbefalet frøblanding, er du garanteret den samme procentvise sammensætning af arter og typer,… Læs mere Valg af græsblanding

Tjek græsudlæg i majs

De fleste majs er nu høstet eller bliver det i den nærmeste fremtid. I majsmarker med efterafgrøder, er det nu derfor muligt at vurdere efterafgrødernes tilstand. Hvis de er svagt udviklede eller skadet af trafik i forbindelse med høsten, så kan de stadigvæk trækkes ud af gødningskvote og efterafgrødeskemaet (GKEA). Der kan evt. anmodes om… Læs mere Tjek græsudlæg i majs

Monitering af vandprocent i kernemajs og tørstofprocent i kolbemajs 2022

I løbet af efteråret tages der ugentligt kolbeprøver, for at følge vandprocent i kerner og tørstofprocent i kolber. I vores område er det i år en majsmark ved Hover, Ringkøbing, som der ugentligt tages prøver fra. Der plukkes i sorten Yukon, som blev sået d. 5/5 2022. Vi startede op med at tage den første… Læs mere Monitering af vandprocent i kernemajs og tørstofprocent i kolbemajs 2022

Majshøst – helsæd, kolbe- og/eller kernemajs

Det er blevet efterår, dagene er kortere og vejrudsigten mere tvivlsom. Sidste halvdel af september og primo oktober, har kastet vand af sig og det kan give udfordringer med føret i marken, hvis det fortsætter med at regne i samme udstrækning. Efteråret betyder også at planternes vækst og stivelsesindlejringen i kernerne, er ved at være… Læs mere Majshøst – helsæd, kolbe- og/eller kernemajs

Monitering af vandprocent i kernemajs og tørstofprocent i kolbemajs 2022

I løbet af efteråret tages der ugentligt kolbeprøver, for at følge vandprocent i kerner samt tørstofprocent i kolber. I vores område er det i år en majsmark ved Hover, Ringkøbing, som der ugentligt tages prøver fra. Der plukkes i sorten Yukon, som blev sået d. 5/5 2022. Vi startede op med at tage den første… Læs mere Monitering af vandprocent i kernemajs og tørstofprocent i kolbemajs 2022

Sortsvalg i majs til helsæd 2023

I tabellerne ses forslag  til sortsvalg i helsædsmajs og bygger på forsøgsresultater frem til 2021. Der er udvalgt de sorter der har klaret sig bedst. Resultaterne af forsøgene fra 2022 ventes først at foreligge i begyndelsen af december. Kan valg af majssorter til 2023 ikke vente indtil forsøgsresultaterne fra i år foreligger, kan tabellerne forhåbentlig… Læs mere Sortsvalg i majs til helsæd 2023