Svampebekæmpelse i majs

Majs kan angribes af majsøjeplet, majsbladplet (se fotos) og undtagelsesvis af rust sidst i sæsonen. De marker, der er mest udsat for angreb, er dem med reduceret jordbehandling og forfrugt majs, og med kernemajs eller kolbemajs, fordi vækstperioden er længere, og svampeangreb derfor har længere tid til at brede sig. I pløjede marker anbefales bekæmpelse,… Læs mere Svampebekæmpelse i majs

Fritfluer i majs

I nogle majsmarker ses planter med forrevne blade, med små arrede huller, lavere planter og små planter med ringere vækst. Angrebne planter kan også reagerer ved at danne sideskud. Symptomerne skyldes angreb af fritfluer, på det tidspunkt hvor majsen stod med 1,5-3 blade. I dette vækststadie har den voksne  fritflue lagt æg på majsen, og… Læs mere Fritfluer i majs

Rodukrudt i majs

Agertidsel og gråbynke Tocalis har god effekt mod både agertidsel og gråbynke. Skuddene skal være godt fremme på sprøjtetidspunktet, dog må gråbynkerne ikke blive for store, dvs. max. 10-15 cm. Benyt en 3-delt sprøjtning med 0,1 kg/ha Tocalis hver gang der er nye skud tilstrækkeligt fremme. I første sprøjtning skal der dog primært tages hensyn… Læs mere Rodukrudt i majs

Bormangel i majs og roer

Jord, der tilføres husdyrgødning, tilføres generelt rigeligt med mikronæringsstoffer, inklusive bor, til at dække afgrødernes behov. Hvis jorden udtørres, reduceres tilgængeligheden af bor, især i let sandjord. Er der samtidig nykalket eller er der et højt reaktionstal for jordtypen, kan det yderligere reducere tilgængeligheden af bor så meget, at tilførsel som bladgødskning kan være aktuelt.… Læs mere Bormangel i majs og roer

Etablering af efterafgrøder i majs

Det er vigtigt med en god etablering af efterafgrøder i majs, da de bruges til at opfylde en lang række krav, både faglige og lovmæssige. Efterafgrøder skal generelt helst ikke sås senere, end når majsen har 5-6 blade. Ofte sås der efter sidste ukrudtssprøjtning er gennemført. Målet er at få etableret planter, der er i… Læs mere Etablering af efterafgrøder i majs

Ukrudt i majs

Hvis majs dyrkes på arealer, hvor der næste år skal være roer eller bælgplanter (hestebønner, ærter) skal der vælges en ukrudtsløsning uden Mesotrion (Tocalis, Callisto, Starship, Border, Evolya). Forslag til behandling kan ses i tabellen.

Ukrudt i majs

I de først såede majs, er ukrudtet nu så langt fremme, at det er tid til første bekæmpelse. Det er vigtigt at bekæmpe ukrudt mens det er småt, især ved forekomst af storkenæb. Udnyt derfor de gode sprøjteforhold, der er opstået efter at regnen har lagt støvet. Se i øvrigt forslag til middelvalg i Marknyt… Læs mere Ukrudt i majs

Ukrudtsbekæmpelse forår 2022 – Majs

Majs er en åben afgrøde, der giver dårlig konkurrence overfor ukrudtet frem til midsommer. Pileurter, hvidmelet gåsefod, storkenæb og sort natskygge volder store tab i afgrøden. Den sikreste effekt opnås ved at dele ukrudtsbekæmpelsen og bekæmpe ukrudtet mens det er småt.       1. sprøjtning udføres på ukrudtets kimbladsstadie. Undlad sprøjtning, hvis temperaturen er… Læs mere Ukrudtsbekæmpelse forår 2022 – Majs

Såning af majs

Jordtemperaturen er i øjeblikket 5-6 °C i vores område. Det kølige aprilvejr med udbredt nattefrost, har medført en langsom op-varmning af jorden. Så selv om det fine tørvejr gør det let at lave et godt såbed, så er jordtemperaturen stadigvæk til den kølige side. Majs sås, når jordtemperaturen i 10 cm dybde overstiger 8 °C,… Læs mere Såning af majs