Etablering af vårsæd

Vinteren trækker ud, og såningen af vårsæd er ikke kommet i gang endnu. Selvom vi kan risikere et kort vindue til optimal såning af vårsæden, er det stadig vigtigt at vente til jorden er tjenlig. Specielt vårbyg er følsom og gror dårligt på jord, hvor arbejdet i marken startes for tidligt. I foderbyg og havre… Læs mere Etablering af vårsæd

Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd

Det milde vintervej, betyder at ukrudtet allerede er i vækst. I marker, der ikke er sprøjtet mod ukrudt i efteråret, bør der dannes overblik over ukrudtsarter og -mængder. Især bør der ved græsukrudt foretages en tidlig behandling, for at sikre en god effekt. Bekæmpelsen skal ske, så snart risikoen for vinterligt vejr og længerevarende perioder… Læs mere Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd

Middelvalg ift. herbicidresistens

For at modvirke udvikling af resistens i ukrudtsmidlerne, bør midler som Nicanor, Atlantis, Broadway, Rexade, Cossack, Express, Hussar Plus, Primus m.fl. kun anvendes én gang pr. sæson, uanset om der er restriktioner ifølge etiketten eller ej. Midlerne er nemlig alle i samme virkningsklasse (ALS-hæmmer). Den eneste sikre måde til at imødegå resistensudvikling, er at få… Læs mere Middelvalg ift. herbicidresistens

Gylle til vårsæd

Selvom vi har fået vinterlige vejrforhold igen, så har de første gyllevogne fundet vej til markerne. De steder hvor jorden er tjenlig, er der med de lave temperaturer god sandsynlighed for høj udnyttelse af kvælstoffet, som følge af den lave ammoniak fordampning. Men hvilke udbringningsteknikker og tidspunkter er vigtige at kende, i forhold til gylletildeling… Læs mere Gylle til vårsæd

Gødskning af vintersæd

Nu er 1. februar passeret og det er tilladt at give gødning på arealer, hvor jorden ikke er frossen eller vandmættet. Efteråret og vinteren har været mild indtil videre og fortsætter det mildere vejr, vil planterne få brug for gødning indenfor de næste uger. Hvis man snart ønsker at give gødning, skal man give en… Læs mere Gødskning af vintersæd

Manganmangel

Manganmangel kan optræde tidligt i vækstsæsonen, hvis vejret er mildt. Når mangan oxideres i løs jord, optræder det som MnO2 (brunsten) og mangan i denne form er ikke tilgængelig for planten. Symptomer på manganmangel viser sig som blegvisne blade og der dannes kanelbrune pletter parallelt på bladet. Pletterne bliver lysere på midten, i takt med… Læs mere Manganmangel

Etablering af vårsæd

Det er vigtigt, at jorden er tjenlig inden der sås vårsæd, så der kan laves et godt såbed. Det er på nuværende tidspunkt svært at se, om og hvor det kunne være en mulighed i år. Specielt vårbyg er følsom og gror dårligt på jord, hvor arbejdet i marken startes for tidligt. 10 såtidsforsøg fra… Læs mere Etablering af vårsæd

Omsåning i vintersæd

Efter en meget våd vinter, er der en del vintersædsmarker hvor der områdevis er behov for isåning eller omsåning til vårsæd. Hvis størstedelen skal sås om, bør man opdele marken til den nye afgrøde. Hvis der kun er tale om pletter kan man beholde den oprindelige afgrøde i markplanen. Vær opmærksom på, at hvis man… Læs mere Omsåning i vintersæd

Manganmangel

Indtil videre har vi haft en mild, lun vinter. Væksten af vintersæden er stadig i gang og derfor kan der hurtigt opstå manganmangel. Især arealer med høje reaktionstal er mest sårbare. Vinterbyggen er generelt sårbar overfor manganmangel, hvor det er meget sortsafhængig hos vinterhvede. Fx er Pondus og Rembrandt ekstra sårbar. Vinterrug er mere hårdfør.… Læs mere Manganmangel

Manganmangel i vintersæd

Risikoen for manganmangel i vintersæd 2022 vurderes at være svarende til et normalt år, men der vil nok være nogen, som normalt tildeler svovlsur ammoniak eller DAP-gødning ved såning, som på grund af omstændighederne har undladt dette her i efteråret. Sådanne arealer bør man have ekstra fokus på, da man her ikke opnår samme forsurende… Læs mere Manganmangel i vintersæd