Der er flere muligheder ved opbevaring af korn

Selv om prisen på korn er høj, så er det fortsat en vigtig og værdifuld energikilde til mælkeproduktion og kødtilvækst. Derfor er det af afgørende betydning, at kornet opbevares korrekt, så næringsindholdet fortsat er intakt ved opfodring. Du skal vælge netop den opbevaring, som du har mulighed for, men det er vigtigt også at forholde… Læs mere Der er flere muligheder ved opbevaring af korn

Egen udsæd af vintersæd

Hvis man ønsker at anvende egen udsæd, er det vigtigt at håndtere det professionelt. Hvis ikke man har en af de bedste sorter, med hensyn til udbytte og resistens, eller hvis årets høst har meget små kerner, bør man afholde sig fra at bruge egen udsæd. En relativ lille gevinst på 70-150 kr/hkg, kan hurtigt… Læs mere Egen udsæd af vintersæd

Tørring af korn på planlager

Korn skal fordels jævnt, så der ikke er vådt korn i den ene side og tørt i den anden. Luft finder altid den nemmeste vej! Er vandindholdet over 20 %, skal blæseren køre dag og nat, for at bringe temperaturen i kornet ned. Er vandindholdet under 20 %, bestemmer vejret, om der kan tørres med… Læs mere Tørring af korn på planlager

Bejdsemidler i vintersæden – Triazolregler

Der er fra maj 2022 kommet nye regler om svampemidler der indeholder triazol. Bejdsemidler som indeholder triazoler (tebuconazol eller difenoconazol), bliver også underlagt nye restriktioner. Anvendes der triazol-bejdset udsæd, skal dette registreres i sprøjtejournalen. Konsekvenser ved at anvende triazol-bejdset udsæd Hvis man bejdser med tebuconazol eller difenoconazol, betyder det, at man i vækstsæsonen kan bruge… Læs mere Bejdsemidler i vintersæden – Triazolregler

Høst af helsæd

Byg, byg/ært og hvede ensileres, når byg-/hvedekernen er dejagtig og man med to fingre, med lidt besvær, kan klemme kernen sammen som valset korn. På det tidspunkt er den øverste tredjedel af strået grønlig og nederste to tredjedel gult. Normalt har vårbyg nået denne udvikling 4-5 uger og vinterhvede 5-6 uger efter begyndende skridning. På… Læs mere Høst af helsæd

Nedvisning af korn før høst

Nedvisning af korn før høst, bør kun udføres, når der er et konstateret behov. Det vil sige, når der er meget rodukrudt, der skal bekæmpes. Derudover bør det vurderes om hele marken har et behov, eller indsatsen bør målrettes en bestemt del. Husk at fremavlskorn, maltbyg samt brødkorn ikke må behandles med glyphosat før høst.… Læs mere Nedvisning af korn før høst

Svampe i korn

Vinterhvede Hveden bør nu være sprøjtet med den vigtigste svampebeskyttelse. Behandlingen beskytter i 10 dage. Derefter tæller man igen 4-5 nedbørsdøgn, inden næste behandling skal foretages. Der bruges fx 0,4 l Propulse + 0,2 l Orius Max eller 0,4 l Prosaro/Proline Xpert /ha. Når hveden er afblomstret, er det ikke længere rentabelt at behandle. Stort… Læs mere Svampe i korn

Skadedyr i korn

Generelt er der ikke mange skadedyr pga. det kølige forår, men tjek alligevel kornmarkerne for lus og vårsæden tjekkes også for kornbladbillens larver. Bladlus i vinter- og vårsæd Hold øje med lus i vår- og vinterkorn indtil indholdet i kernerne er mælket (st. 73). Hvis der alene skal sprøjtes mod lus, er skadestærsklen 40 %… Læs mere Skadedyr i korn

Hvedegalmyg

I pinsen var det for alvor grill-vejr, hvilket har fået hvedegalmyggene på vingerne. Ved seneste gennemgang af en mark ved Ringkøbing Fjord, er dog ikke fundet nogen endnu, mens der i en mark ved Stadil Fjord, er registreret hvad der svarede til 28 hvedegalmyg pr. dag pr. fælde. Vejledende skadetærskel er 30 myg pr. dag… Læs mere Hvedegalmyg

Skadedyr i korn

Generelt er der ikke mange skadedyr pga. det kølige forår, men tjek alligevel kornmarkerne for lus. Vårsæd tjekkes også for kornbladbillens larver. Vintersæd Frem til stadie 73 (indholdet i kernerne er mælket), skal der være over 40 % angrebne strå, før der er behov for svampebekæmpelse. Hvis du alligevel skal bekæmpe svampesygdomme, så tag insektmiddel… Læs mere Skadedyr i korn