Klimavirkemiddel – biogas

Afgasning af husdyrgødning til produktion af biogas, har været anvendt i rigtig mange år. I Danmark sælges hovedparten af biogassen til fjernvarme- og elværker, hvor den anvendes i stedet for fossilt naturgas, men den kan også bruges til andre formål, fx transport. Biogas har en stor betydning for landbrugets klimaregnskab, fordi kulstoffet i biomassen omdannes… Læs mere Klimavirkemiddel – biogas

ESG – Natur & Biodiversitet

Biodiversitet er en del af E’et i ESG. Biodiversitetskrisen er en parameter, som står højt på landbrugets dagsorden. Fokus på at øge biodiversiteten, er med til at sikre landbrugets forsatte produktions- og udviklingsmuligheder. Landmandens naturindsats er, i lighed med fx klima, også en fremtidig parameter ift. kreditvurderingerne. I ESG-rapporterne bliver du bl.a. vurderet på din… Læs mere ESG – Natur & Biodiversitet

Klimavirkemiddel – Nitrifikationshæmmere

Nitrifikationshæmmere har været anvendt i en del år efterhånden, som virkemiddel til at opnå en bedre udnyttelse af kvælstofgødningen, på arealer hvor risikoen for udvaskning af kvælstof til vandmiljøet er stor. Men nitrifikationshæmmere kan mere end det – de reducerer også udledningen af lattergas i forbindelse med gødskningen. Nitrifikationshæmmere er kemiske stoffer, der virker ved… Læs mere Klimavirkemiddel – Nitrifikationshæmmere

Klima i marken

I den kommende tid vil vi jævnligt sætte fokus på klimaudledningen fra markbruget og de forskellige virkemidler. Lattergas I mange år har der været fokus på at undgå udvaskning af nitrat til vandmiljøet. Nu er der så kommet endnu et element i fokus, nemlig udledningen af lattergas. Udledningen af lattergas opstår som et biprodukt ved… Læs mere Klima i marken

ESG – er kommet for at blive

ESG er en forkortelse for Environment (miljømæssige forhold), Social (sociale forhold) og Governance (virksomhedsledelse). En moderne virksomheds resultater og værdi, vil fremover ikke alene blive vurderet på de finansielle oplysninger. Oplysninger om klimaaftryk, miljømæssige forhold, sociale forhold, dyrevelfærd og virksomhedsledelse vil i lige så høj grad påvirke vurderingen. Det gælder både for dine finansielle samarbejdspartner… Læs mere ESG – er kommet for at blive