Gødskning af 1. slæt græs

Det er nu tid for gødskning af første slæt græs, som bør være færdiggødet senest ved udgangen af marts. Der skal selvfølgelig tages hensyn til færdselsforholdene, således at der ikke bringes gødning ud før markerne er farbare. Gylle udnyttes bedst ved nedfældning, især tørstofrig gylle, men der kan også opnås en god effekt ved udlægning… Læs mere Gødskning af 1. slæt græs

Overvintring af græsmarker

For at sikre en god overvintring, skal der være en passende græshøjde, kaliumniveauet må ikke være for lavt og jorden skal helst være tømt for kvælstof. Stubhøjde ved sidste slæt Tidspunkt for sidste slæt: September: Der kan blive behov for at afpudse omkring den 20. oktober. Begyndelsen af oktober: Stubhøjden bør være 4-5 cm. Midten… Læs mere Overvintring af græsmarker

Græsmarker i varmen

Det tørre og varme vejr begynder at kunne ses på græsmarkerne. Hvis der ikke er taget slæt for nyligt, tag slæt eller puds marken af i næste uge, så vil sidste slæt kunne tages omkring 1. oktober. Se mere på Facebook: facebook.com/vjlplante, hvor vores kvægrådgiver Peter Leth Henriksen har lavet en video i samarbejde med… Læs mere Græsmarker i varmen

Vintervikke i sensommerudlagt kløvergræs

Ved rettidig såning i august, er det en udfordring at få en stor kløverandel og dermed  et højt proteinindhold i 1. slæt. Derfor er mulighederne for at øge bælgplanteandelen og dermed proteinindholdet i 1. slæt, undersøgt ved iblanding af 10 kg/ha vintervikke i udsæd af kløvergræs. De foreløbige undersøgelser tyder på, at både proteinhold og… Læs mere Vintervikke i sensommerudlagt kløvergræs

Slætstrategi 2022

Planlæg efter høj selvforsyningsgrad og spar penge Med de høje foderpriser, er det i år om muligt endnu vigtigere end nogensinde, at opnå så høj fordøjelighed i grovfoderet som muligt. Jo højere fordøjelighed, desto større andel af rationen kan grovfoderet udgøre, og her er intervallet mellem de enkelte slæt, en af de vigtige parametre. Eksempel… Læs mere Slætstrategi 2022

Bekæmpelse af ukrudt i græs

Bekæmpelse af ukrudt i græs uden kløver I græs uden kløver, er der flere muligheder for at bekæmpe rodukrudt, se tabellen. Starane XL har god effekt mod vår- og engbrandbæger samt mælkebøtte. Skal stor nælde også bekæmpes i maj/juni vælges Primus XL. 3,0 l/ha Ariane FG S bekæmper de samme ukrudtsplanter som Starane XL og… Læs mere Bekæmpelse af ukrudt i græs

Frisk græs klippet 23. maj – kør!

Analyser af tredje og sidste klip i denne omgang er klar. Der klippes på følgende lokaliteter: Rødekro Tarm Spjald Ørnhøj Bevtoft blev snittet i sidste uge og er derfor ikke med. Som det fremgår af tabellerne, så er det NU græsset skal tages, hvis det ikke allerede er sket. Fordøjeligheden (FKOS) vil ramme de 80… Læs mere Frisk græs klippet 23. maj – kør!

Planlæg rækkefølgen for skårlægning

Har du forskellige græsblandinger, så skårlæg i følgende rækkefølge: 40’er, 30’er og til sidst 20’er blandinger. Er der udlægsmarker imellem, vælges disse først, da det er ren bladmasse og dermed også en højere vandprocent. Græsset skårlægges i 7 cm højde med skarpe knive. Når den ønskede tørstofprocent på 30-35 % er nået, rives græsset sammen.… Læs mere Planlæg rækkefølgen for skårlægning

Frisk græs klippet 16. maj

Analyser af andet græsklip er klar. Der klippes på følgende lokaliteter: Rødekro Bevtoft Tarm Spjald Ørnhøj Forventet slættidspunkt ligger fortsat meget ens – fra 27. til 29. maj (se tabeller). Græsset i Bevtoft er dog skårlagt 18. maj (bl. 40) – så det må forventes at blive et letfordøjeligt slæt. Øvrige klip er fra bl.… Læs mere Frisk græs klippet 16. maj

Frisk græs klippet 9. maj

Analyser af første græsklip er klar. Der er i år foretaget analyser på følgende lokaliteter: Tarm – konventionel, bl. 35 Spjald – konventionel, bl. 35, etableret august 2021 Ørnhøj – økologisk, bl. 35, etableret 2019 Bevtoft – konventionel Rødekro – konventionel Forventet slættidspunkt ligger forbavsende ens for de 5 lokaliteter. Der er kommet regn i… Læs mere Frisk græs klippet 9. maj