Brak 2023

Der skal lægges 4 % brak af omdriftsarealet i markplanen næste år, uanset hvor mange hektar du søger til. Kravet omtales også som GLM 8-kravet eller ”ikke produktive arealer”. Brak kan opfyldes med slåningsbrak, blomsterbrak (2 arter frø- og nektarproducerende arter), bestøverbrak (3 arter fra specifik artsliste), markbræmmer, 3-meter bræmmer, småbiotoper, markkrat, GLM-søer og GLM-fortidsminder.… Læs mere Brak 2023

Mangan i vintersæd

Det er stadig uvist hvor kraftigt vi vil se manganmangel i vintersædsmarkerne i år. Normalt vil man typisk se mangelsymptomer i meget tørre efterår. Vinterbyg er mere følsom end vinterhvede og -rug. Vinterraps har normalt ikke behov for tilførsel af mangan. Vær særligt opmærksom i tidligt sået vintersæd, hvor  der  oftere ses mangelsymptomer. Udsprøjt mangan… Læs mere Mangan i vintersæd

Afgræsning og slæt på MFO-efterafgrøder og -græsudlæg

Det er tilladt at afgræsse og tage slæt på arealer med MFO-græsudlæg. Græsudlægget skal dog stadig fremstå veletableret og opfylde kravene til dækningsgrad, i hele efterafgrødeperioden; fra høst af hovedafgrøden til den tilladte destruktionsdato 20. oktober, eller 2. november hvis der er anmeldt udsat høst af hovedafgrøden. Det betyder fx, at dyretrykket ved afgræsning ikke… Læs mere Afgræsning og slæt på MFO-efterafgrøder og -græsudlæg

Vigtige datoer for landbrugsordninger og regler

1. juni – 25. oktober:  Omdrifts- og permanent græs, der søges grundbetaling til, slås mindst en gang. Slåning kan erstattes med afgræsning. 1. juli – 28. september: Der kan søges N-tillæg og frugt- og bærtillæg til eksisterende ØA-tilsagn. 1. juli – 28. september: Der kan søges tilskud til pleje af græs- og naturarealer. 10. september:… Læs mere Vigtige datoer for landbrugsordninger og regler

Nu er det endnu lettere at blive mere digital

Har du lyst til at prøve kræfter med FarmTracking og udvalgte funktioner i CropManager? Så prøv abonnenterne gratis og uden forpligtelser i perioden 1. september 2022 – 31. marts 2023. I starten af marts vil kunden modtage en mail fra SEGES Innovation, hvor der bliver gjort opmærksom på, at prøveperioden snart udløber. Se mere her: seges.dk/da-dk/software/plante… Læs mere Nu er det endnu lettere at blive mere digital

Satellitkontrol af arealer med aktivitetskrav

Kravet til slåning eller afgræsning på dine marker, vil igen i år bliver tjekket med satellit. Denne satellit overflyver Danmark et par gange hver uge. Der vil ikke være fysisk kontrol på arealerne til opfyldelses af aktivitetskrav. Trafiklyset Landbrugsstyrelsen vil anvende et trafiklys-system, hvor alle marker der overholder aktivitetskravet får en grøn farve, mens de… Læs mere Satellitkontrol af arealer med aktivitetskrav

Har du styr på dine budgetforudsætninger?

I vestjysk er vi i gang med at planlægge den kommende budgetsæson og står klar til at hjælpe dig med dit budget. Selvom ingen kender fremtiden, og mange ting er usikkert lige nu, så er et budget et godt redskab, til at få overblik over egen situation og hvordan det kan komme til at se… Læs mere Har du styr på dine budgetforudsætninger?

Gødningsmarkedet

Der er i øjeblikket en forsyningskrise på gødningsmarkedet, og den ser ud til at fortsætte længe. Der produceres meget lidt gødning i Europa pga. de knappe og dyre forsyninger af naturgas. Der produceres ikke gødning i Danmark længere. De sidste par gødningsfirmaer leverer gødning til landbruget ved at importerer og blande flydende gødninger. De flydende… Læs mere Gødningsmarkedet

Handel og forsyningssikkerhed

Tiderne har forandret sig efter en pandemi i verden og nu en krig i Europa, og manglende forsyningssikkerhed og høje priser på råvarer og hjælpestoffer, er blevet en realitet. Derfor er det ikke sikkert, at det er klogt, at gøre ”som man plejer”. Om det samme vil gøre sig gældende, når vi snakker såsæd og… Læs mere Handel og forsyningssikkerhed

Kan dine efterafgrøder leve op til kontrol?

Du har mulighed for at påberåbe dig force majeure, hvis dine MFO-efterafgrøder eller frivillige målrettede efterafgrøder er mislykkedes, eller fremspiringen er væsentligt forsinket på grund af ekstraordinære vejrforhold. For at få anerkendt force majeure, skal forholdene være usædvanlige eller uforudsigelige. Hvis dine udsåede efterafgrøder er skyllet helt væk i et skybrud, eller fremspiringen mislykkedes pga.… Læs mere Kan dine efterafgrøder leve op til kontrol?