Undgå smittespredning ved gylleudbringning i græs

Husk omtanke og god praksis, når det gælder gylleudbringning på græsmarkerne. Gylle er nemlig fuld af kim, sporer og bakterier, også de sygdomsfremkaldende, hvis de forefindes i ophavsbesætningerne.

Vigtige datoer for landbrugsordninger og regler

15. marts – 31. juli: Det er ikke tilladt at klippe læhegn. 1. marts -1. juni:  Det er tilladt at pløje græsarealer i omdrift på kvægbrug, der benytter undtagelsesreglen. Senest 3 uger efter pløjning, skal der etableres en afgrøde med højt kvælstofoptag og lang vækstsæson. 31. marts: Frist for rettidig indsendelse af gødningsregnskab 2020-21. 31.… Læs mere Vigtige datoer for landbrugsordninger og regler

vestjysk med vilje – podcast om landbruget

Vidste du at vestjysk har en podcast om landbruget? Her inviterer vi konsulenter, landmænd og andre aktører ind i studiet, hvor vi får en snak om relevante emner, der kan gøre dig klogere, og inspirere dig i dit arbejde. Det gælder både for ejer og medarbejdere af bedriften. Podcasten bestyres af Ida Ringgaard og Anna-Sofie… Læs mere vestjysk med vilje – podcast om landbruget

Status på målrettede efterafgrøder

I tast selv service kan udviklingen af tilmeldte arealer følges under fanen ”Lister”. Herunder er udvalgt et par kystvandoplande, som dækker en stor del af vores område. I tabellen ses det vejledende indsatsbehov i hektar, antal søgte hektar i de 5 retentionsklasser og samlede ansøgte hektar målrettet kvælstofregulering, der er ansøgt. I de sidste to… Læs mere Status på målrettede efterafgrøder

Kvælstofprognosen 2022

Så er årets kvælstofprognose meldt ud. Der skal i år ikke korrigeres for kvælstof i gødningsplanerne. Det ender med 0 kg på alle jordtyper over hele landet.  

Jordtemperatur

Vi har igen i år valgt at sætte nogle jordtemperaturmålere ud, for at kunne holde et vågent øje med jordtemperaturens udvikling her i foråret. Målerne står i 10 cm dybde og er placeret i henholdsvis Bølling, No, Hemmet og Herning, se grafen. De står i grovsandet jord, med undtagelse af den i Bølling der er… Læs mere Jordtemperatur

Landbrugsindberetning.dk med NemLog-in og fuldmagt

Fra 1. maj 2022 kan du kun bruge NemLog-in, når du skal logge på landbrugsindberetning.dk. Den nuværende pinkodeløsning på landbrugsindberetning.dk bliver udfaset. Ændringen sker for at højne sikkerheden og leve op til krav til offentlige it-løsninger. Ændringen betyder, at planterådgivere skal have fuldmagt, hvis de skal arbejde på landbrugsindberetning.dk for en kunde. De kan anmode,… Læs mere Landbrugsindberetning.dk med NemLog-in og fuldmagt

Bramgæs

Naturstyrelsen kan give tilladelse til regulering af bramgæs i flok på dyrkede marker i følgende perioder: Fra den 1. januar til den 29. februar. Naturstyrelsen kan give tilladelse til, at regulering kan ske ved anvendelse af kunstigt skjul og kunstige lokkefugle, dog ikke i februar måned. Fra den 1. marts til den 31. maj. Af… Læs mere Bramgæs

Tjen penge og få fleksibilitet med en ny miljøgodkendelse

Hvis din miljøgodkendelse er mere end et par år gammel, er der gode chancer for, at en ny kan tjene sig selv ind på under et år og efterfølgende give en årlig gevinst. Med en godkendelse efter stipladsmodellen, kan du fremover øge antallet af producerede dyr og ændre på ind- og afgangsvægt uden at skulle… Læs mere Tjen penge og få fleksibilitet med en ny miljøgodkendelse

IPM-skema

Alle jordbruger, som indberetter sprøjtejournal, skal som sidste år udfylde et IPM-skema inden 31. marts 2022. Dette er vedtaget for at kunne godtgøre overfor EU, at der implementeres IPM-strategier i dansk landbrug. IPM, står for ”Integreret Pest Management” og skemaet består af 14 spørgsmål om bedriftens indsats for en mere bæredygtig anvendelse af pesticider. 8… Læs mere IPM-skema