Vigtige datoer for landbrugsordninger og regler

1. august – 15. marts:        Det er tilladt at klippe læhegn. 1. oktober:       Jordbehandling tilladt på JB 7-9 forud for vårafgrøde. 20. oktober:   Pligtige-, husdyr-, målrettede- og obligatoriske efterafgrøder må nedvisnes eller nedpløjes. Efterafgrøder i majs og græsudlæg, der indgår i de 80 % på kvægundtagelsesbrugene med op til 230 kg N/ha,… Læs mere Vigtige datoer for landbrugsordninger og regler

Kemi der bliver ulovligt at anvende

I tabellen ses et overblik over hvilke midler der bliver forbudt i nær fremtid. Særligt i forbindelse med nye etiketter på en række svampemidler, er det godt at få tjekket op på om man har kemi stående, som bliver forbudt og skal bortskaffes. Det anbefales at få downloadet ”KemiTjek”, så man nemt og hurtigt kan… Læs mere Kemi der bliver ulovligt at anvende

Ensilageprøver – klar-parat-tag prøver

Det er sæson for foderbudgetlægning – og det er vigtigt at skabe overblik over både kvalitet og kvantitet. Græs og ”grønne” afgrøder skal helst ligge mindst 3 uger inden udtagning af prøve, for at analysen er retvisende. Husk at få tilvalgt mineralpakke, da det netop er i de grønne afgrøder mineralerne findes. Majs skal ligge… Læs mere Ensilageprøver – klar-parat-tag prøver

Temadag om planteproduktion under et klima i forandring

D. 7. december kan du blive klogere på effektiv og miljøvenlig planteproduktion, når vi afholder temadag om planteproduktion under et klima i forandring. Her kan du som landmand, rådgiver inden for planter, klima og miljø eller ansat i forædlings- eller fødevarevirksomheder få den nyeste viden ind under neglene, når der sættes fokus på de nyeste… Læs mere Temadag om planteproduktion under et klima i forandring

Følg med i 6 spændende plantewebinarer – hver tirsdag frem til jul

Hver tirsdag morgen i løbet af efteråret, kan landmænd og andre planteinteresserede tune ind på et spændende plantewebinar og vande de små grå med frisk, grøn viden. Det første plantewebinar afholdes tirsdag d. 15. november og derefter følger et nyt webinar hver tirsdag frem til jul, og et ekstra julewebinar d. 16. december. Du kan vælge… Læs mere Følg med i 6 spændende plantewebinarer – hver tirsdag frem til jul

Har du et IE-husdyrbrug?

Se her, alle grise- og fjerkræproducenter  Hvad er et IE-brug? Det er et husdyrbrug med flere end 750 årssøer, 2.000 stipladser slagtesvin over 30 kg eller 40.000 stipladser til fjerkræ. Sidste år blev det lovpligtigt at indføre miljøledelse på de såkaldte IE-husdyrbrug, og det er nu tid til den årlige indberetning af miljøledelse og dokumentationskrav.… Læs mere Har du et IE-husdyrbrug?

Teknologipulje Planteavl

Der er i øjeblikket mulighed for at søge tilskud i miljø- og klimateknologi 2022 indenfor planteavl. Ordningen er åben til og med 10 januar 2023. Indenfor planteavl er der følgende indsatsområder: Indsatsområde 6: Planteavl – Reducere pesticidforbruget i planteavl. Indsatsområde 7: Kartofler – Reducere pesticidforbruget i kartoffelavl. Der er afsat 30 mio. kr. til indsatsområde… Læs mere Teknologipulje Planteavl

Værdi af betalingsrettigheder

Landbrugsstyrelsen har nu meldt værdien af en betalingsrettighed ud for 2022; den er 1814,41 kr/ha. Den består af basisværdien for grundbetaling på 1.230,11 kr. og grøn støtte, som udgør 47,55 % af basisværdien, dvs. 584,30 kr. oveni. Der er mange betalingsrettigheder til standardværdi, men en del har også tillæg på deres betalingsrettigheder, så de er… Læs mere Værdi af betalingsrettigheder

Udbetaling af støtte

Udbetalingerne af grundbetaling, grøn støtte og unge landbrugere, starter d. 1. december, og vil blive udbetalt løbende frem til d. 30. juni. Landbrugsstyrelsen forventer at have udbetalt 90 % af alt støtte til februar. De øvrige ordninger; pleje af græs støtte, økologisk arealtilskud, målrettet kvælstofregulering mv. begynder Landbrugsstyrelsen at udbetale i løbet af december. Man… Læs mere Udbetaling af støtte

Fuldmagt til gødningsregnskab

For at kunne indberette dit gødningsregnskab, skal vi have din fuldmagt via virk.dk. Vi har allerede anmodet om den, du skal blot logge ind og trykke godkend. Der er sendt mail med vejledning ud til alle relevante kunder, men har du ikke modtaget den, eller har du problemer eller spørgsmål, så kontakt: Julie Schmidt Matthiesen… Læs mere Fuldmagt til gødningsregnskab