Vigtige datoer for landbrugsordninger og regler

15. marts – 31. juli: Det er ikke tilladt at klippe læhegn. 1. maj – 31. juli:  Slåning af brak og MFO-bræmmer er forbudt. 1. juni – 25. oktober:   Omdrifts- og permanent græs, der søges grundbetaling til, slås mindst en gang. Slåning kan erstattes af afgræsning. 1. juli – 28. september:  Der kan søges N-tillæg… Læs mere Vigtige datoer for landbrugsordninger og regler

Podcast – vestjysk med vilje – sæsonafslutning

Har du hørt sæsonafslutningen? Og hvad med alle de andre gode podcast? Om du holder en velfortjent ferie eller kører mejetærskeren kan du stadigvæk nå at lytte med på landbrugspodcasten.dk   Klar-parat-salgsklar I denne podcast har Ida Ringgaard inviteret ejendomsmægler Per Christensen, danbolig Ringkøbing til en god snak om generationsskifte i landbruget og hvad du… Læs mere Podcast – vestjysk med vilje – sæsonafslutning

2x SEGES podcast

Din mark lige nu Maksimalt udbytte i vinterraps – hør om: Sædskifte Etablering Sorter og såtidspunkt Gødskning ved såning eller i løbet af efteråret? Ukrudts- og skadedyrsbekæmpelse Vækstregulering i efteråret? Vi tager den rapsgule trøje på, og kommer rundt om det hele i denne podcast – så du kan lægge vinderstrategien for et maksimalt udbytte.… Læs mere 2x SEGES podcast

Etablering af efterafgrøder efter høst

Ved etablering af efterafgrøder efter høst, gælder det om at få etableret dem så hurtigt som muligt. Som tommelfingerregel svarer en dags senere etablering i august til ca. 2 kg N mindre pr. hektar. Etableringsmetoderne kan være mange. Vigtigt er det at få frøene i kontakt med jorden. Sådybde afhænger af frøstørrelse. Korn sås i… Læs mere Etablering af efterafgrøder efter høst

Etablering af efterafgrøder før høst

Etablering af efterafgrøder er ofte en stressende omgang, hvis det skal nås inden deadline. Den generelle frist for etablering af efterafgrøder er d. 1. august, dog kan korsblomstrede arter, honningurt, rug, vårbyg og havre sås indtil d. 20. august uden kvælstoftræk. Flere og flere forsøger sig med etablering før høst, og sidste år så vi… Læs mere Etablering af efterafgrøder før høst

Kvælstoffikserende efterafgrøder

Det er igen i år muligt at anvende kvælstoffikserende arter i efterafgrødeblandingen. De kvælstoffikserende arter skal indgå i blandinger med en eller flere af følgende arter: Korsblomstrede afgrøder, korn, græs eller honningurt. Blandingerne skal være færdigblandet ved producenten og indholdet skal kunne dokumenteres. Der må maksimalt være 25 % kvælstoffikserende arter, beregnet ud fra frøantal… Læs mere Kvælstoffikserende efterafgrøder

Efterafgrødeblandinger og udsædsmængder

I tabellen kan du se forslag til kombinationer af arter og tilhørende udsædsmængder. Skal arealet kun bruges til pligtige og husdyrefterafgrøder kan man nøjes med 1 art. Er det MFO, er det altid mindst 2 arter. Vi anbefaler altid 2 arter, da det giver større sikkerhed og fleksibilitet uanset formål. Forslag ses i tabellen.  

Efterafgrøder

Regler Efterafgrøderne skal seneste være etableret 1. august 2022, dog kan korsblomstrede afgrøder, korn, honningurt, klinte, hjulkrone og morgenfrue etableres indtil d. 20. august. Der er mulighed for at udskyde etableringstidspunktet til og med 7. september mod et kvælstoftræk. Se tabel.. Hvis det ønskes at ændre på efterafgrødernes placering, er det en god ide at drøfte… Læs mere Efterafgrøder

Vanding

De meget varme og blæsende dage i sidste uge, har gjort at vandunderskuddet mange steder er ved at være stort. Dog er der nogle steder lokalt faldet betydelige mængder nedbør i weekenden og i mandags. Korn og ærter er fortid at vande. Hestebønner, som fortsat står grønne, er godt hjulpet på vej, hvis de får… Læs mere Vanding

Skal du have taget jordprøver efter høst?

Vi er klar til at modtage bestilling af jordprøver, som skal udtages efter høst. Generelt anbefaler vi, at få udtaget jordprøver hvert 4.-5. år. Analyseresultaterne kan ikke forventes tilbage før 4 uger efter udtagning, så ønskes kalkning forud for såning af vintersæd, vil vi meget gerne have besked, så vi kan være klar til udtagning… Læs mere Skal du have taget jordprøver efter høst?