Kursus: Control Basis i InterCount

Vigtige datoer for landbrugsordninger og regler

15. marts – 31. juli:       Det er ikke tilladt at klippe læhegn. 1. marts – 1. juni:     Det er tilladt at pløje græsarealer i omdrift på kvægbrug, der benytter undtagelsesreglen. Senest 3 uger efter pløjning, skal der etableres en afgrøde med højt kvælstofoptag og lang vækstsæson. 31. marts:    Frist for rettidig indsendelse af gødningsregnskab… Læs mere Vigtige datoer for landbrugsordninger og regler

Kvier på afgræsning – eksamensprojekt

I øjeblikket har vi i vestjysk glæde af vores praktikant, Nanna Bull, der læser til jordbrugsteknolog. I forbindelse med hendes eksamensprojekt om kvier på græs, vil hun gerne undersøge årsagerne til hvorfor nogle kvier lukkes på græs om sommeren, mens andre holdes på stald. For at finde ud af hvad du som landmand tænker, har… Læs mere Kvier på afgræsning – eksamensprojekt

Status på målrettede efterafgrøder

Vi følger udviklingen i tilmeldte arealer  til målrettet kvælstofregulering i Landbrugsstyrelsens ”tast selv” under fanen ”Lister”. Herunder er udvalgt et par kystvandoplande, som dækker en stor del af vores område. I tabellen ses det vejledende indsatsbehov i hektar, antal søgte hektar i de 5 retentionsklasser og samlede ansøgte hektar målrettet kvælstofregulering, der er ansøgt. I… Læs mere Status på målrettede efterafgrøder

IPM-skema og sprøjtejournal udsat

Fristen for at få indberettet forbrug af sprøjtemidler for 2021/22 er udsat, det er besvarelsen af IPM-spørgeskemaet også, fra 31. marts til 14. april 2023. Det sker for at imødekomme det store arbejdspres hos planterådgivere ifm. implementering af den nye EU landbrugsreform. Husk forbruget af pesticider skal indberettes før IPM-skemaet kan udfyldes.  

Afstandskrav pesticider

Når der sprøjtes med pesticider ned til vandløb, til § 3-arealer eller offentlig vej, er det vigtigt at få tjekket op på afstandskravet af det enkelte middel. Det er altid kravet på etiketten der gælder! Der kan være forskellige afstandskrav for det samme middel afhængig af, om det ligger op til et vandløb eller fx… Læs mere Afstandskrav pesticider

Vandingstilladelse

Husk at tjekke om det er tid til at få dine vandindvindingstilladelser fornyet. Tilladelserne har som regel en tidsbegrænset løbetid på 15 år. Ved udløb, skal der søges om en fornyelse af tilladelsen hos din kommune. Hver kommune har sit ejet ansøgningsskema til fornyelse. Det er en god ide at få søgt om fornyelsen inden… Læs mere Vandingstilladelse

Regulering af bramgæs

For at få tilladelse til regulering af bramgæs, skal man først normalt have gjort en betydelig indsats for at skræmme eller afværge gæssene. Ejer eller bruger (forpagter) af en ejendom, kan ansøge Naturstyrelsen om tilladelse til at regulere gæs. Jagtlejere kan ikke søge om reguleringstilladelse. Personer der foretager regulering skal være fyldt 18 år. Ansøgningen… Læs mere Regulering af bramgæs

Vigtigt! Krav om dokumentation ved forsuring af gylle

Der er krav til mængden af anvendt syre ved forsuring. Disse krav afhænger af gylletypen og hvor gyllen forsures. Doseringskravene kan ses i tabellen. Gennemføres tankforsuringen i perioden fra 1. september til 31. marts, skal gyllen udbringes senest 4 uger efter forsuringen. Udbringes gyllen senest 72 timer efter forsuringen er gennemført, kan doseringsmængden reduceres til… Læs mere Vigtigt! Krav om dokumentation ved forsuring af gylle

Hvilken effekt har min gylle?

Hvis du er i tvivl om, hvor god en effekt din gylle har, har du mulighed for at slå op i programmet ”Gylleeffekt”, som er lavet af SEGES. Programmet er gratis, og kan findes på: gylleeffekt.dlbr.dk Her kan du indtaste oplysning om din lokalitet (til vejrdata) og gyllens næringsstofindhold. Programmet vil komme med en udregning… Læs mere Hvilken effekt har min gylle?