Alm. rajgræs til frø – Ukrudt

For at kunne levere en ren frøvare, og dermed undgå unødige renseomkostninger, er det nødvendigt med en effektiv bekæmpelse af betydende ukrudtsarter. I alm. rajgræs er det haremad og skræppe, der er svære at rense fra. Kamille, vårbrandbæger og raps kan derimod koste udbytte og besvær ved høst og ønskes derfor også bekæmpet. Løsning 1… Læs mere Alm. rajgræs til frø – Ukrudt

Kerb i frøgræs

Kerb 400 SC har en godkendelse om foråret, til anvendelse i alm. rajgræs udlagt i dæksæd, til bekæmpelse af etårig og alm. rapgræs. Det må bruges fra medio februar indtil 1. marts. Dette tidspunkt giver bedst virkning og mindst risiko for skader. Kerb 400 SC må kun bruges en gang om året. Kerb må ikke… Læs mere Kerb i frøgræs

Rajgræs til frø

Skal man udlægge græs i renbestand til efteråret, er det vigtigt at sikre en ordentlig kvalitet og derfor bør marken være fri for kvik og andre problemgræsser – specielt hejrearterne og væselhale er problematiske og giver fradrag. Ital. rajgræs i alm. rajgræs og omvendt, giver også problemer. Spildkorn af forfrugten kan nemt renses fra, men… Læs mere Rajgræs til frø

Svampe og vækstregulering i frøgræs

I mange frøgræsmarker er det nu et godt tidspunkt af foretage den sidste vækstregulering. Der gives fx 0,4-0,6 l/ha Moddus M. Det er også nu den generelle svampesprøjtning skal fortages, der bruges fx 0,4 l/ha Balaya. Denne behandling kan kombineres med vækstreguleringen. Balaya må kun bruges indtil begyndende skridning derefter kan der fx bruges 0,2… Læs mere Svampe og vækstregulering i frøgræs

Slåning af vejrabatter

For at undgå krydsbestøvning samt at undgå uønskede græsser i udlægsmarkerne, er det vigtigt, at rabatterne bliver slået. Bestil slåning af vejrabatter ind mod frø- og udlægsmarker nu. Kontakt snarest kommunens vejkontor eller vejdirektoratet, for slåning af vejrabatterne og for at få information om det materiale, kommunen kræver for at udføre arbejdet; fx kortbilag, kontrakter… Læs mere Slåning af vejrabatter

Svampe og vækstregulering i frøgræs

Svampe Vi begynder nu at finde lidt rust på de ældre blade. Det er nødvendigt at være opmærksom på, om det kun er få pustler, der findes i nogle planter eller om alle planter er inficeret. Findes der rust i frøgræsset fra strækning, kan der foretages en tredelt svampebekæmpelse. Findes der kun få pustler, bør… Læs mere Svampe og vækstregulering i frøgræs

Frøgræs – svampe og vækstregulering

Svampe I nogle af de marker vi kommer i, er der fundet lidt rust på de ældre blade. Det er nødvendigt at være opmærksom på, om det kun er få pusler i nogle planter eller om alle er inficeret. Findes der rust i frøgræsset fra strækning, kan der foretages en tredelt svampebekæmpelse. Findes der kun… Læs mere Frøgræs – svampe og vækstregulering

Alm. Rajgræs til frø – Ukrudt

For at kunne levere en ren frøvare, og dermed undgå unødige renseomkostninger, er det nødvendigt med en effektiv bekæmpelse af betydende ukrudtsarter. I alm. rajgræs er det haremad og skræppe, der er svære at rense fra. Kamille, vårbrandbæger og raps kan derimod koste udbytte og besvær ved høst og ønskes derfor også bekæmpet. Løsning 1… Læs mere Alm. Rajgræs til frø – Ukrudt

Kerb i frøgræs

Kerb 400 SC har en godkendelse om foråret til anvendelse i alm. rajgræs udlagt i dæksæd, til bekæmpelse af en årig- og alm. rap-græs. Det må bruges fra medio februar indtil 1. marts. Dette tidspunkt giver bedst virkning og mindst risiko for skader. Kerb må ikke bruges på frøgræs udlagt i ren bestand om efteråret,… Læs mere Kerb i frøgræs