Etablering af bælgsæd

Hestebønne Hestebønne skal sås i ensartet dybde (6-8 cm) over hele marken. Det kræver, ud over en dyb opharvning, at der holdes en lav hastighed med såmaskinen (ca. 5 km/t), og at såskær m.v. er i orden. Dyb såning opnås lettest med en harvesåmaskine eller ved såning med skiveskær, hvor det er muligt at lægge… Læs mere Etablering af bælgsæd

Høstresultater hestebønner

Høstresultaterne fra sortforsøgene i hestebønner 2022 er nu tilgængelig på sortinfo.dk. Forsøgene har fundet sted på fire lokationer; Aabenraa, Holeby, Skælskør og Gudhjem. I hestebønner bør man vælge sorter med et højt, stabilt udbytte, tidlige modning og lav lejesædskarakter, derfor er der i tabellen medtaget de sidste 4 års udbyttetal. Målesorten er en sortsblanding med… Læs mere Høstresultater hestebønner

Svampebekæmpelse i hestebønne

Chokoladeplet har bredt sig den seneste tid. Chokoladeplet trives bedst i fugtigt og varmt vejr og bekæmpes ved 5-10 %  angrebne planter. Det er aktuelt at foretage svampebekæmpelse i hestebønne indtil blomstringen er afsluttet.

Lus i ærter

Der er endnu ikke observeret lus i ærtemarkerne, men det er vigtigt at holde øje under blomstring. Skadestærskelen, indtil fuld blomstring, er 15-20 % angrebne planter. Fra afblomstring frem til fuld bælglængde, er det 50 % angrebne planter. Til bekæmpelse af lusene, bruges midlerne foreslået i tabellen.

Svampe og lus i hestebønner

Svampe Der er endnu ikke fundet svampesygdomme i hestebønner, men det er i blomstringsperioden, der bør holdes øje med chokoladeplet, hestebønnebladplet, rust og vikkeskimmel. Egentlige skadetærskler for sygdomsangreb er ikke fastlagt, men findes angreb på 5-10 % planter, anbefales bekæmpelse. Se tabel. Bemærk: Alle midlerne er kun tilladt efter ”mindre anvendelse”. Når planteværnsmidler bruges efter… Læs mere Svampe og lus i hestebønner

Ukrudtsbekæmpelse forår 2022 – Ærter til modenhed

Ukrudtsbekæmpelse i ærter er normalt kun rentabel, såfremt tabvoldende ukrudtsarter forekommer (fx spildraps, agersennep, hanekro, melde og kamille). En vis begrundet frygt for høstbesvær og opformering af ukrudt, udløser dog ofte en ukrudtsbekæmpelse mod andre ukrudtsarter. Det anbefales at planlægge ukrudtsbehandlingen som en splitbehandling. Er der god effekt af første behandling og de tabsvoldende ukrudtsarter… Læs mere Ukrudtsbekæmpelse forår 2022 – Ærter til modenhed

Vækstregulering vinterraps

Vinterrapsen står godt de fleste steder, så nogle taler om vækstregulering. Der er ikke forsøg der viser merudbytter for vækstregulering, men det kan afhjælpe lejesæd. Det er kun Caryx der er tilladt til vækstregulering om foråret. Der bruges 0,5 til 0,7 l/ha. Caryx må ikke anvendes senere end stadie 59. Det er når de første… Læs mere Vækstregulering vinterraps

Ukrudt i hestebønner og ærter

Normalt er det meget svært at bekæmpe ukrudt i hestebønner der er fremspirede da de er meget følsomme. Derfor er bedste løsning af bekæmpe det før fremspiring af hestebønnerne. I nedenstående tabel er løsningsforslag til det.     Ærter kan bedre tåle bekæmpelse, men det er ofte ikke rentabel med mindre der er tabsgivende ukrudt… Læs mere Ukrudt i hestebønner og ærter