Kan dine efterafgrøder leve op til kontrol?

Du har mulighed for at påberåbe dig force majeure, hvis dine MFO-efterafgrøder eller frivillige målrettede efterafgrøder er mislykkedes, eller fremspiringen er væsentligt forsinket på grund af ekstraordinære vejrforhold.

For at få anerkendt force majeure, skal forholdene være usædvanlige eller uforudsigelige. Hvis dine udsåede efterafgrøder er skyllet helt væk i et skybrud, eller fremspiringen mislykkedes pga. vedvarende tørke, kan det i mange tilfælde betragtes som en uforudsigelig hændelse. Du skal have forsøgt at etablere dine efterafgrøder rettidigt, hvis du vil have anerkendt force majeure i forbindelse med mislykket eller forsinket fremspiring.

Der skal medsendes dokumentation, fx en henvisning til DMI’s tørkeindeks, nedbørsdata eller fotos.

Der er ikke mulighed i lovgivningen for at give force majeure på pligtige, husdyrefterafgrøder og obligatoriske målrettede efterafgrøder. Hvis disse typer efterafgrøder ikke er fremspiret i tilstrækkeligt omfang, har du indtil d. 10. september mulighed for at anvende opsparede efterafgrøder til at opfylde kravet.

 

Hvis du ønsker at anmode om force majeure skal du:

  1. Sende en mail til arealtiskud@lbst.dk
  2. Skriv ”force majeure og CVR-nr.” i emnefeltet på mailen
  3. Udfylde det/de relevante skemaer henholdsvis for MFO-efterafgrøder og frivillige målrettede efterafgrøder. Du kan finde skemaer HER
  4. Vedhæft dit skema samt dokumentation i mailen.

 

Der skal anmodes om force majeure senest 15 dage efter, at du er blevet opmærksom på, at fremspiringen er mislykkedes og der skal ikke rettes i fællesskemaet.

Hvis din anmodning bliver imødekommet af Landbrugsstyrelsen, får du udbetalt fuld støtte på arealerne.

Kontakt din planteavlskonsulent straks, hvis vi skal hjælpe med anmodningen.

Tilmeld nyhedsbrev

Få de relevante nyheder i din indbakke

Se flere nyheder...