Frisk græs klippet 9. maj

Analyser af første græsklip er klar. Der er i år foretaget analyser på følgende lokaliteter: Tarm, Spjald, Ørnhøj, Bevtoft og Rødekro. Forventet slættidspunkt ligger forbavsende ens for de 5 lokaliteter. Der er kommet regn i indeværende uge, og hvis varmen tilmed kommer i næste uge – så vil forskellen sandsynligvis blive større. Der er lidt forskel på indhold – mest sukker mod syd, mens protein ligger lidt højere i det vestjyske. Se analyser herunder. HUSK at komme ud i dine egne marker og se på udvikling, græshøjde, tæthed i bund mv.

 

Der er planlagt klip af græs igen 16. og 23. maj.

 

 

 


Ønskelig fordøjelighed

Målet for 1. slæt er 78-80% fordøjelighed (FKOS) til malkende køer afhængig af græsblanding og forventet andel i rationen.

  • FKOS over 80% – græsudbyttet pr ha vil ofte være til den lave side.
  • FKOS under 78% påvirker mælkeydelsen (stigende behov for indkøbt foder).

 

Tidspunkt for første slæt

Tidspunktet for første slæt har betydning for, hvor meget græsset vil gå i stængel til andet slæt. Tages græsset meget tidligt, vil risikoen for et ringere andet slæt øges, idet græsset vil stresse og stængle. Læg derfor i stedet en strategi for, hvilken fordøjelighed du ønsker i græsset, og brug meget gerne slætgræsprognosen som et beslutningsværktøj. Forskellen fra FKOS på 80% til FKOS på 78% flytter slættidspunktet ca. 7 dage.

Resultatet fra frisk prøven er tastet ind i slætprognosen

Link: https://climatemodels.dlbr.dk/#/prognosis/start

 

 

Tilmeld nyhedsbrev

Få de relevante nyheder i din indbakke

Se flere nyheder...