Frisk græs klippet 16. maj

Analyser af andet græsklip er klar. Der klippes på følgende lokaliteter: Rødekro, Bevtoft, Tarm, Spjald og Ørnhøj. Forventet slættidspunkt ligger fortsat meget ens – fra 27. til 29. maj (se tabeller).

Græsset i Bevtoft er dog skålagt 18. maj (bl. 40) – så det må forventes at blive et letfordøjeligt slæt. Øvrige klip er fra bl. 35.

Varmen er kommet, og det sætter en voldsom gang i væksten, især hvor markerne er vandt godt op. HUSK at komme ud i dine egne marker og se på udvikling, græshøjde, tæthed i bund mv.

Der er planlagt klip af græs igen 23. maj.

 

Tidspunkt for første slæt

Målet for 1. slæt er 78-80% fordøjelighed (FKOS) til malkende køer afhængig af græsblanding og forventet andel i rationen.

  • FKOS over 80% – græsudbyttet pr ha vil ofte være til den lave side.
  • FKOS under 78% påvirker mælkeydelsen (stigende behov for indkøbt foder).

Brug slætgræsprognosen som et beslutningsværktøj. Forskellen fra FKOS på 80% til FKOS på 78% flytter slættidspunktet ca. 7 dage.

Resultatet fra frisk prøven er tastet ind i slætprognosen

Link: https://climatemodels.dlbr.dk/#/prognosis/start

 

 

 

Tilmeld nyhedsbrev

Få de relevante nyheder i din indbakke

Se flere nyheder...