Kartoffeldagen 2022

Kartoffelavlere og andre interesserede inviteres til en spændende dag i forsøgsmarken.