Sprøjteopfølgnings kursus

I lighed med tidligere år arrangerer vestjysk det lovpligtige opfølgningskursus for sprøjteførere – et AMU-kursus i samarbejde med Dalum Landbrugsskole.

Alle sprøjteførere skal ud over at have sprøjtebevis/-certifikat også gennemføre et opfølgningskursus hvert 4. år.

På kurset bliver du bl.a. opdateret med den nyeste viden om sprøjter, sprøjteteknik, plantebeskyttelse, skadegørere samt regler og lovgivning inden for området. På kurset vil der være teori, som underviserne gør forståeligt og anvendeligt i praksis.

LÆS MERE

 

 

Tilmelding – samt evt. ansøgning om VEU-godtgørelse
Skal ske på www.voksenuddannelse.dk Kursus nr.: 461301VJL8/1-23

LINK TIL TILMELDING